בדיקות לתערוכות וביתנים

בדיקות לתערוכות וביתנים


אנו עורכים בדיקות לתערוכות ובדיקות למתקנים ומיצגים לתערוכה. הביקות מתבצעות ע"י צוות המהנדסים שלנו.

אנו מהנדסי הבית של האנגר 11, אווניו, חוות רונית, מתחם התחנה המנשיה, ועוד... כמו כן אנו ספקים מומלצים של מרכז הירידים והקונגרסים בגני התערוכה. להלן הנחיות בטיחות בסיסיות לענף התערוכות המתקיימים במבנים סגורים ובאוהלים, חשוב מאוד כי הקבלנים יפעלו בהתאם להנחיות אלו למען האירועים יעברו בצורה בטוחה וללא תקלות:

הנחיות אמצעי בטיחות בתערוכות תצוגות ואירועים.

לנוחיותכם ולבטיחותם של כל המציגים והמבקרים, מספר נושאים עליהם יש לשים דגש ולהתייחס בכובד ראש:

בטיחות המבנה של הביתן

 • הביתנים המפורטים לעיל ייבדקו על ידי בודק מוסמך:
  • מבנה המיועד לנשיאת בני אדם.
  • מבנה המכיל תקרה או קורה הניצבת מעל איזור תנועת קהל.
  • אוהל המותקן בשטח פתוח.
  • פיגום המותקן בשטח פתוח ונושא שלט או תפאורה.
  • ציוד תאורה והגברה מעל איזור תנועת קהל.
  • מבנה שאינו מבוסס על שיטת "סימה סיסטם".
  • מבנה שלגביו תעלה דרישה מטעם רשויות הרישוי או יועץ הבטיחות של התערוכה.
 • המציג בביתנים אלו יגיש להנהלת התערוכה תכנית מפורטת ומאושרת על ידי מהנדס מוסמך, עד 30 יום לפני התערוכה.
 • הקמת הביתן תחל רק לאחר אישור התוכניות על ידי חברת ההנדסה רשגד.
 • עם סיום ההתקנה של הביתן הוא ייבדק על ידי בודק מוסמך מטעם המציג, אשר יאשר את תקינותו והתאמתו לתקנים הישראליים המתאימים.

לברורים בנושאים טכניים הקשורים במבנה הביתן יש לפנות אל רשגד הנדסה ובטיחות אינג' שמש רמי בטלפון 03-7647000 או בנייד 052-8493040

בטיחות אש

 • אין להביא מוצגים דליקים או נפיצים כלשהם לביתן תצוגה.
 • אין להשתמש במכשירים או במקורות אש חשופים, לא יעשה שימוש בלהבת אש חשופה.
 • במידה וייעשה שימוש במערכת של גז בישול, תיבדק תקינות המערכת והתאמתה לתקן הישראלי (ת"י 158). המציג ימציא אישור על כך מטכנאי גז מורשה מטעמו (טכנאי רמה 2 בלבד!).
 • בכל מקרה לא יוצבו מיכלי גז דחוס בתוך אולם התצוגה.
 • אין לעשות שימוש בחומרי קישוט ותפאורה דליקים.
 • שטיחים או בדים המוצבים בביתן או בסביבתו יהיו חסיני אש.
 • בביתן אשר מכיל מטעני אש גבוהים כגון רהיטים, עץ נייר או טקסטילים בכמות גדולה, יוצבו מטפי כיבוי אש. הצבת ציוד כיבוי האש תיעשה בתיאום עם קצין מניעת דליקות ויועץ הבטיחות של התערוכה.
 • אין לחסום את הגישה אל ארונות חשמל, ארונות כיבוי אש, מטפים וכל ציוד כיבוי האש הקבוע באולמות התצוגה. גם אם הציוד נמצא בתחום של ביתן התצוגה.

מעקות

 • בכל מקום אשר בו הפרשי הגובה בין המפלסים עולה על 50 ס"מ יש להציב מעקה למניעת הנפילה של קהל המבקרים.
 • המעקה יותקן בהתאם לתקן הישראלי למעקות (ת"י 1142).

פתחים

 • פתחי הכניסה ופתחי יציאת החירום יישמרו פנויים מכל חפץ או מכשול.
 • אין להציב ציוד או מבנה באופן שיחסום את הגישה אל הפתחים.

מעברים

 • רוחב המעברים לקהל שבין הביתנים יהיה לפחות 2.2 מטר.
 • אין להציב ציוד או מבנה באופן שיחסום את המעברים.
 • לא יוצבו כיסאות או שולחנות במעברים.
 • בתכנון של ביתן שבו יש כניסה מבוקרת של קהל ותיתכן הצטברות קהל בכניסה, על המציג להקצות שטח להיערכות הקהל באופן שלא יצטופף במעברים ויפריע לתנועת האורחים האחרים באולם.

עיגונים

 • אין להשתמש ברצפת האולמות, בקירות, בעמודים או בתקרה לצורך עיגון הביתנים.
 • בכל מקרה של החריגים מהוראה זו, על המציג לפנות אל הנהלת התערוכה על מנת לקבל אישור מוקדם לביצוע חיבורים אלו.
 • תנאי לקבלת אישור חריג לעיגון הוא החזרת המצב לקדמותו לאחר התערוכה.

ביתנים סגורים

 • בביתנים המכילים חדרים סגורים יישמרו כל תקנות הבטיחות:
 • תותקן תאורת חירום דו תכליתית של 1 וואט לכל מ"ר.
 • יותקנו פתחי יציאה מתאימים.
 • יותקנו שלטי "יציאה" מוארים תקניים.

מכונות

 • מכונות אשר יופעלו בתצוגה יהיו ממוגנות לבטח  בפני פגיעה בקהל המבקרים.
 • על מפעילי המכונות לוודא גישה של קהל אל חלקים נעים או חלקים מסוכנים במכונה.
 • יש להקפיד על גידור של כל חלקי המכונה. למניעת היתפסות של ידיים או חלקי לבוש במכונה.
 • כל מכונה פעילה או חלקים נעים יש לאשר ע"י מהנדס מכונות.

חשמל

 • קבלני החשמל אשר יועסקו בהתקנת מערכות החשמל של הביתנים, יהיו בעלי רישיון על פי חוק החשמל, לסוג העבודות אשר יבוצעו.
 • קבלני החשמל יקיימו את כל הוראות חוק החשמל, תקנותיו והנחיות חברת החשמל.
 • כל מתקני החשמל יהיו בנויים לפי דרישות חוק החשמל והתקנים הישראליים המתאימים.
 • לאחר השלמת ההתקנה של מערכת החשמל היא תיבדק על ידי בודק מוסמך מטעם הנהלת התערוכה. ליקויים שיתגלו במהלך הבדיקה יתוקנו על ידי המציג ועל חשבונו.
 • החיבור של מערכת החשמל אל מקור מתח יבוצע רק לאחר אישור התקינות של מערכת על ידי הבודק המוסמך.

בטיחות בעבודות ההקמה והפירוק

 • יש להקפיד על נוהלי עבודה בטוחים בתהליכי ההקמה של הביתנים. העבודה תתנהל בהתאם לחוקי העבודה ולתקנות הבטיחות בעבודה.
 • המציג ידאג לתיאום בין הקבלנים השונים המבצעים את ההקמה והפירוק, על מנת למנוע אפשרות שעובד ייפגע עקב פעילות לא מוכרת לו, אשר מבוצעת על ידי קבלן אחר.
 • בעת ביצוע עבודות בגובה מעל 2 מטר יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנהוגים לגבי עבודה בגובה.
 • אין להכניס ילדים לשטח הביתן בעת ההקמה והפירוק.
 • אין לחסום מעברים או פתחי יציאה בעת עבודות ההקמה והפירוק.

אישור

 • כל ביתן ייבדק על ידי מהנדס הבטיחות של התערוכה.
 • הביתן יאושר להפעלה רק אם יימצא מתאים לכל דרישות הבטיחות ויצגו לגביו כל האישורים הנדרשים.
 • מארגני התערוכה רשאים לבנות מחיצה זמנית מסביב לביתן אשר לא יאושר להפעלה, או לפרק ולסלק את התצוגה משטח התערוכה, הוצאות הפירוק הסילוק והאחסנה יחולו על המציג.

נודה לכם באם תתייחסו לדף הנחיות זה ברצינות הנדרשת ובהבנה מלאה.

הנחיות אלו נועדו על מנת שהתערוכות תתקיימנה בבטחה וברוגע, לכם המציגים ולקהל המבקרים.

נשמח לעמוד לשירותכם במתן ייעוץ והדרכה.

 
x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.