מרוצי אקסטרים – בפעם הראשונה בישראל באופן חוקי
29 בדצמבר 2018
התחלואים בעולם הבטיחות באירועים
29 בדצמבר 2018

בטיחות ורישוי בתערוכות


חדשות טובות למארגני תערוכה: תערוכה במבנה של קבע אינה זקוקה לרישיון עסק חד פעמי. שלא כמו אירועים אחרים הדורשים רישיון עסק זמני לאירוע. אולם במידה ומדובר בתערוכה שעוסקת במזון או בתערוכה שיש שימוש במכירה או הגשה של מזון לציבור, תזדקקו לאישור של משרד הבריאות ואישור של מהנדס מזון לאירוע. כמו שאתם בוודאי יודעים על המיצגים בתערוכה לעבור בדיקה של מהנדס קונסטרוקציה במידת הצורך.

אולם גם לפיזור המיצגים באולם, כמות המיצגים, שילוט, כניסות ויציאות לתערוכה, ישנה חשיבות. עליכם, כמתכנני התערוכה לדאוג לבטיחות התערוכה ולהצבה של כל האלמנטים בתערוכה בצורה נכונה ולהקפיד על כל כללי הבטיחות הדרושים. כיצד עושים זאת? ובכן ישנם כמה כללים שחשוב לקחת בחשבון כאשר רוצים לתכנן תערוכה בטוחה:


מעקות

בכל מקום אשר בו הפרשי הגובה בין המפלסים עולה על 50 ס"מ, יש להציב מעקה למניעת הנפילה של קהל המבקרים.
המעקה יותקן בהתאם לתקן הישראלי למעקות (ת"י 1142).

פתחים

פתחי הכניסה ופתחי יציאת החירום יישמרו פנויים מכל חפץ או מכשול.
אין להציב ציוד או מבנה באופן שיחסום את הגישה אל הפתחים.

מעברים

רוחב המעברים לקהל שבין הביתנים יהיה לפחות 2.2 מטר.
אין להציב ציוד או מבנה באופן שיחסום את המעברים.
לא יוצבו כיסאות או שולחנות במעברים.
בתכנון של ביתן שבו יש כניסה מבוקרת של קהל ותיתכן הצטברות קהל בכניסה, על המציג להקצות שטח להיערכות הקהל באופן שלא יצטופף במעברים ויפריע לתנועת האורחים האחרים באולם.

עיגונים

אין להשתמש ברצפת האולמות, בקירות, בעמודים או בתקרה לצורך עיגון הביתנים.
בכל מקרה של חריגה מהוראה זו, על המציג לפנות אל הנהלת התערוכה על מנת לקבל אישור מוקדם לביצוע חיבורים אלו.
תנאי לקבלת אישור חריג לעיגון הוא החזרת המצב לקדמותו לאחר התערוכה.

ביתנים סגורים

בביתנים המכילים חדרים סגורים יישמרו כל תקנות הבטיחות:
תותקן תאורת חירום דו תכליתית של 1 וואט לכל מ"ר.
יותקנו פתחי יציאה מתאימים.
יותקנו שלטי "יציאה" מוארים תקניים.

מכונות

מכונות אשר יופעלו בתצוגה יהיו ממוגנות לבטח בפני פגיעה בקהל המבקרים.
על מפעילי המכונות לוודא גישה של קהל אל חלקים נעים או חלקים מסוכנים במכונה.
יש להקפיד על גידור של כל חלקי המכונה. למניעת היתפסות של ידיים או חלקי לבוש במכונה.
כל מכונה פעילה או חלקים נעים יש לאשר ע"י מהנדס מכונות.

חשמל

קבלני החשמל אשר יועסקו בהתקנת מערכות החשמל של הביתנים, יהיו בעלי רישיון על פי חוק החשמל, לסוג העבודות אשר יבוצעו.
קבלני החשמל יקיימו את כל הוראות חוק החשמל, תקנותיו והנחיות חברת החשמל.
כל מתקני החשמל יהיו בנויים לפי דרישות חוק החשמל והתקנים הישראליים המתאימים.
לאחר השלמת ההתקנה של מערכת החשמל היא תיבדק על ידי בודק מוסמך מטעם הנהלת התערוכה. ליקויים שיתגלו במהלך הבדיקה יתוקנו על ידי המציג ועל חשבונו.
החיבור של מערכת החשמל אל מקור מתח יבוצע רק לאחר אישור התקינות של מערכת על ידי הבודק המוסמך.

בטיחות בעבודות ההקמה והפירוק

יש להקפיד על נוהלי עבודה בטוחים בתהליכי ההקמה של הביתנים. העבודה תתנהל בהתאם לחוקי העבודה ולתקנות הבטיחות בעבודה.
המציג ידאג לתיאום בין הקבלנים השונים המבצעים את ההקמה והפירוק, על מנת למנוע אפשרות שעובד ייפגע עקב פעילות לא מוכרת לו, אשר מבוצעת על ידי קבלן אחר.
בעת ביצוע עבודות בגובה מעל 2 מטר יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנהוגים לגבי עבודה בגובה.
אין להכניס ילדים לשטח הביתן בעת ההקמה והפירוק.
אין לחסום מעברים או פתחי יציאה בעת עבודות ההקמה והפירוק.

אישור

כל ביתן ייבדק על ידי מהנדס הבטיחות של התערוכה.
הביתן יאושר להפעלה רק אם יימצא מתאים לכל דרישות הבטיחות ויצגו לגביו כל האישורים הנדרשים.
מארגני התערוכה רשאים לבנות מחיצה זמנית מסביב לביתן אשר לא יאושר להפעלה, או לפרק ולסלק את התצוגה משטח התערוכה, הוצאות הפירוק הסילוק והאחסנה יחולו על המציג.

לסיכום

תערוכה אינה דורשת רישיון עסק חד פעמי, אולם היא כן דורשת עמידה בכל תנאי הבטיחות הדרושים. תכנון התערוכה חשוב ביותר, ויש לשים לב לא רק לבטיחות ויציבות הביתנים, אלא גם על דרך הפריסה שלהם בשטח, על המרחקים ביניהם, ועל כל מה שנדרש כדי שמי שמבקר בתערוכה יוכל להנות ממנה בבטחה.

שיהיה בהצלחה.

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.